Stichting Bewonersorganisatie OM&HWD stopte op 31 december 2020 haar activiteiten in de wijk

Samen met véél vrijwilligers
Op het uittreksel van het Handelsregister Kamer van Koophandel staat als inschrijvingsdatum 4 juli 1990. Maar al vanaf 1980 was de bewonersorganisatie actief in de wijk. Samen met vele wijkbewoners die zich als vrijwilliger aanmeldden – zonder hen was dit alles nooit gelukt -, organiseerde zij themamiddagen over belangrijke maatschappelijke onderwerpen, vrolijke spelletjes-, zang- en bingomiddagen. Een zomer- en kerstborrel. Met ondersteuning van verschillende organisaties en subsidie van de Gemeente Rotterdam deed de bewonersorganisatie haar werk in de wijk. Met de georganiseerde activiteiten ontmoetten mensen elkaar regelmatig en bleef de sociale samenhang sterk, was er onderlinge betrokkenheid en signaleerde men eenzaamheid. Alle jaren was zij het uitbetaaladres voor Opzoomer Mee en Bewonersinitiatieven. Met véél vrijwilligers was er de actie voor de Buslus – behoud van buslijn 38 via het Marconiplein, aandacht voor veiligheid bij de bouw van de Tjalklaan, kwam er betaald parkeren zodat wijkbewoners hun auto weer gewoon in de wijk konden parkeren, was er aandacht voor de herbouw van het Witte Dorp, kwam het opknappen van het Roseplein tot stand. Veel activiteiten voor alle leeftijden.

Wijkkrant
Stoppen betekent ook dat de wijkkrant toe is aan haar laatste twee edities. We hebben geschreven over de gebeurtenissen in de wijk, vaak over wijkbewoners en hun levensverhaal, waarom ze in Oud Mathenesse & Het Witte Dorp kwamen en bleven wonen, hun hobby’s, hun betrokkenheid bij de wijk. Dat waren vooral de interviews van Gerda van der Aa. Die dit jaar 30 jaar journalist is voor de wijkkrant. Ze schrijft met passie voor taal en laat vooral de ander tot zijn/haar recht komen. De koppen boven de teksten maken je nieuwsgierig en vaak komt er een glimlach tevoorschijn bij de manier waarop Gerda gebeurtenissen beschrijft. 

Tijdens het archiveren van de wijkkranten – vanaf 1978 – kwamen het wel & wee van de wijk weer tevoorschijn. Ik las over mooie samenwerking, de feestelijke maaltijden in De Put, uitstapjes met de bus, de Werkgroep 55+, fietsclub De Vrolijke Trappers, De Tippers, Bewoners Begroeten Bewoners, Kinderspelen in het Serumpark, zangclub De Vrolijke Noot, Kidsfacts, Seniorennieuws. Er waren verhalen over de eendenkooi in de Hoekersingel, de bouw van Blok 207 – El Mundo -, een wethouder met een scootmobiel om ongelijke trottoirs en op/afritten te ervaren, het Pools Ontmoetingscentrum geopend, Optreden Showband OM, Braderie aan de Schiedamseweg Beneden, Halloweenoptocht, Speeltuin Het Westen, Kinderboerderij De Bokkesprong, Lentemarkt, de ijsbaan aan de Barkasstraat, Buurtzorg komt in OM&HWD, interviews met ondernemers, de wisseling van ondersteunende organisaties, M4H, de Bielsenbol, MaMa, Timmerdorp, Huize Thomas, Floating Farm en nog veel, veel meer.

Archief in bewaring
De stichting Mathenesse aan de Maas heeft het archief van de Bewonersorganisatie OM&HWD in bewaring. En zij willen het samen met bewoners tot een bereikbaar verhaal van de wijk maken.

Een nieuwe tijd
De tijd zoals het was, komt niet meer terug. Jammer misschien? Het is ook goed. Nieuwe organisaties zijn in de wijk gekomen om wijkbewoners te ondersteunen met hun activiteiten, initiatieven, wensen, problemen. Zij brengen leuke en mooie ontmoetingen tot stand. Iedereen mag deelnemen en voor iedere doelgroep is er plaats.

Wijkwinkel Bulgaarsestraat
De plek waar de meeste activiteiten zich afspeelden, is een dierbare plek voor velen in de wijk. Wijkbewoners vonden er een luisterend oor, deelden er lief & leed. Ook voor mij was het een vertrouwde plek waar we vergaderingen hielden en voorbereidingen troffen voor Halloween, de Braderie, de Lentemarkt, waar ik gastvrouw was voor VvE-vergaderingen, mooie gesprekken had met bewoners, Opzoomer Mee-geld uitbetaalde en formulieren van Bewonersinitiatieven tekende. Als grafisch vormgever zorgde ik er met hart & ziel voor dat de wijkkrant elke 2 maanden naar de drukker kon. Kortom: Het is fijn om terug te kunnen kijken op een bijzonder waardevolle tijd.

31 december 2020 trok ik de wijkwinkeldeur achter me dicht. Voor de St. Bewonersorganisatie Oud Mathenesse & Het Witte Dorp zijn decennia van werken aan en in de wijk dan verleden tijd.

Bewonersorganisatie OM&HWD,
Jacomina van Andel