Dank!

Dank aan iedereen die in de afgelopen jaren kopij aanleverde voor Nieuws uit het Verre Westen of advertenties wilde plaatsen. Een aantal van jullie staan in de december-editie van 2020. Ook bewoners leverden mooie gedichten, verhalen over de bomen in onze wijk, foto’s, puzzels, kleurplaten aan.

Voor deze wijkkrant konden een aantal organisaties geen kopij aanleveren. Tot deze laatste editie stuurden ze heel trouw of met tussenpozen hun teksten en foto’s. Hier zijn zij nog even in beeldop pagina 5 in de decembereditie 2020 van de wijkkrant Nieuws uit het Verre Westen.

Het is een beetje vreemd om met de laatste Nieuws uit het Verre Westen die de Bewonersorganisatie OM&HWD uitgeeft, bezig te zijn. Met hart & ziel gaf ik ‘m achttien jaar vorm, sprokkelde ik naast de vaste rubrieken de kopij bijelkaar. Struinde ik het internet af naar leuke weetjes, duurzame events en acties waar iedereen aan kon meedoen, zocht ik rechtenvrije foto’s en afbeeldingen, belde ik mensen op waarvan ik dacht dat zij de wijkkrant interessanter konden maken voor jullie – de lezers.

Het was héérlijk om te doen. Het vormgeven van de wijkkrant heeft me daarnaast ook veel gebracht. En het is fijn om nu meer tijd te kunnen besteden aan bezigheden die mij ook na aan het hart liggen.
In Zicht In Vorm, Jacomina van Andel

Tekst op pagina 5 van de wijkkrant editie december 2020
Bewonersorganisatie OM&HWD,
Jacomina van Andel