Dank!

Dank aan iedereen die in de afgelopen jaren kopij aanleverde voor Nieuws uit het Verre Westen of advertenties wilde plaatsen. Een aantal van jullie staan in deze december-editie. Ook bewoners leverden mooie gedichten, verhalen over de bomen in onze wijk, foto’s, puzzels, kleurplaten aan. Voor deze wijkkrant konden een aantal organisaties geen kopij aanleveren. Tot… Lees verder Dank!

Stichting Bewonersorganisatie OM&HWD stopte op 31 december 2020 haar activiteiten in de wijk

Samen met véél vrijwilligers Op het uittreksel van het Han-delsregister Kamer van Koophan-del staat als inschrijvingsdatum 4 juli 1990. Maar al vanaf 1980 was de bewonersorganisatie actief in de wijk. Samen met vele wijk-bewoners die zich als vrijwilliger aanmeldden – zonder hen was dit alles nooit gelukt -, organiseerde zij thema-middagen over belang-rijke maatschappelijke onderwer-pen,… Lees verder Stichting Bewonersorganisatie OM&HWD stopte op 31 december 2020 haar activiteiten in de wijk