X
Datum evenement: 18-11-2019 10:00 - 14:00 Export event

Wijknetwerkbijeenkomst OM&HWD

wijkbewoners en organisaties spreken elkaar over wijkaangelegenheden

In de Wijknetwerkbijeenkomst bespreken bewoners en organisaties belangrijke onderwerpen die te maken hebben met de wijk Oud Mathenesse & Het Witte Dorp. Iedereen is van harte welkom om mee te praten, ideën te delen en mee te doen.

Van 12-14u in Huis van de Wijk De Put, inclusief lunch.

De bijeenkomst van 26 augustus 2019 is vervallen. 

Onderwerpen die op 15 juli zijn besproken:

 • De dames van CVD (Centrum voor Dienstverlening) Mariska Tournier (06-57271202) en Marina Steyn (06-22272394) hebben zich voorgesteld. Zij zorgen onder andere voor hulp in de huishouding (mantelzorg), voor ondersteuning qua financiële zaken regelen, dit gebeurt i.s.m. WMO Radar en het wijkteam. Ze ondersteunen mensen van tijdelijke huisvesting naar zelfstandig wonen en nog veel meer.
 • Sebastiaan van Hees is zich aan het voorbereiden om een Health Event / Open dag te houden in Huis van de Wijk De Put voor en met de mensen in OM&HWD. Hierin wil hij graag samenwerken met de ketenpartners. Dit is op 18 september van 10:00-17:00.

Onderwerpen die op 3 juni zijn besproken:

 • Ouderenbeleid
 • Activiteiten Wijkcomité OM-WD
  • Recycle Ruildag 6 juli 2019
  • speelplek Brigantijnstraat
  • zwerffietsen en fietswrakken
 • Bibliobus Franselaan stopte op 17 mei 2019
 • cursussen zelfredzaamheid
 • schuldenaanpak
 • terugkoppeling Armoedeplatform Delfshaven
 • Samenwerkingen Wilskracht Werkt, 
 • Jongerenwerkers
 • komt de Vraagwijzer weer in de wijk?
 • cameratoezicht Franselaan

Theme picker

Theme picker