X

Bewonersorganisatie Oud Mathenesse & Het Witte Dorp


Verander de wereld, ruim elke dag één stuk zwerfafval op

Je wilt bijdragen aan een mooie planeet, maar bij de woorden ‘milieu’, ‘klimaatverandering’ en ‘plastic soep’ wordt het je zwaar te moede. Peter Smith, biedt met zijn no-nonsense aanpak een verfrissend weerwoord. Hij brengt met zijn stichting KLEAN – Klagen Loont Echt Absoluut Niet – een opbeurende boodschap hoe we die onvoorstelbare plastic soep zelf kunnen aanpakken door een minimale inspanning: dagelijks minstens één stukje zwerfafval oprapen.

Einstein zei al: “De wereld vergaat niet door mensen die slecht doen, maar door mensen die er naar kijken en niets doen.” Als we dat aan onze kinderen meegeven, gaan we een prachtige toekomst tegemoet. Maak én post met een zwerfie*.

* De term zwerfie is gemunt door KLEAN en staat inmiddels in de Dikke van Dale!

Coronabestrijding in Rotterdam

In Rotterdam zijn steeds meer coronabesmettingen. Daarom maken wij vanaf vandaag het dragen van een mondkapje op straat in het centrum van Rotterdam verplicht. Dit geldt voor iedereen van dertien jaar en ouder.


Waarom een mondkapje?

Soms is het moeilijk 1,5 meter afstand te houden. In het openbaar vervoer bijvoorbeeld. Ook buiten kan het druk zijn, zoals op de markt. Dan kan een mondkapje helpen. In het openbaar vervoer is een mondkapje al verplicht. Daar dragen de meeste reizigers het mondkapje zonder problemen. In Rotterdam wordt een mondkapje nu ook op straat verplicht. Zo beschermt u zichzelf en anderen.

Een tijdje ging het de goede kant op met het aantal besmettingen. Maar dat is veranderd. We willen niet terug naar hoe het een paar maanden geleden was, waar de markt, cafés en restaurants gesloten waren. Het is weer gezelliger in de stad. Laten we het zo houden. Draag daarom buiten een mondkapje.

Blijf u ook aan de andere coronamaatregelen houden
  • • Blijf bij klachten thuis en laat u testen
  • • Houd 1,5 meter afstand van anderen
  • • Was vaak uw handen - 20 seconden en goed met zeep
  • • Hoest en nies in uw elleboog
  • • Ga weg als het ergens druk is
     

Laten we samen goed voor onszelf en elkaar zorgen. Er is dan voldoende capaciteit bij artsen, verplegenden en verzorgenden, bij ondersteunende diensten en in ziekenhuizen. Zij hebben het de afgelopen zwaar gehad om coronapatienten  te verzorgen. Wij kunnen hén ontlasten door voorzichtig te zijn en ons aan de regels te houden. Bovendien kunnen de horeca en winkels openblijven wat weer goed is voor de economie.


Heeft u vragen?

Bel ons dan. Ons nummer is 14 010.

Kijk ook even op: Rijnmond Veilig en TwitterInformatie over de wijk Oud Mathenesse & Het Witte Dorp

Vrijwilligers in de wijk zetten zich in samenwerking met verschillende (gemeentelijke) organisaties in om de wijk leefbaar, schoon, heel, veilig te houden. Door de jaren heen zijn de initiatieven in de Landenbuurt, de Schepenbuurt en Het Witte Dorp uitgegroeid tot een actieve netwerkorganisatie. Nieuwkomers vormen een nieuwe groep of sluiten zich aan bij een bestaande groep bewoners die activiteiten heeft met een thema of op basis van leeftijd of met een specifiek belang bij elkaar komen. Van dit wijknetwerk heeft de hele wijk profijt.

Organisatie

De stichting Bewonersorganisatie OM&HWD heeft een bestuur dat in 2020 bestaat uit een adviseur en mw. J.W. van Andel (voorzitter). Zij zetten zich als vrijwilliger in voor de wijkbewoners en hun belangen. De voorzitter van het bestuur draagt verantwoordelijkheid voor de financiën van de stichting.

Wijkkrant

De wijkkrant Nieuws uit het Verre Westen verschijnt 1x per twee maanden. Op de voorpagina van de wijkkrant staat de datum waarop de eerstvolgende verschijnt. Heb je kopij? De datum waarop je de kopij uiterlijk kunt aanleveren, staat erbij.

VvE-vergaderingen in de Bulgaarsestraat 4

VvE's kunnen als zij dat willen tegen een geringe vergoeding hun vergadering houden in de Wijkwinkel aan de Bulgaarsestraat 4. Incl. koffie/thee. Gewoonlijk is er plaats voor 18 personen. Rekeninghoudend met de 1.5m afstand die we vanaf maart houden wanneer we elkaar ontmoeten, is de ruimte in de Bulgaarsestraat niet geschikt voor VvE-vergadering met meer dan 5 mensen.

Opzoomer Mee en Bewonersinitiatief

Bewoners kunnen - met een (digitale) aanmeldkaart - geld aanvragen voor Opzoomer Mee-activiteiten. Opzoomer Mee stort het geld op rekening van de bewonersorganisatie en deze betaalt het uit - in verband met de coronamaatregelen uitsluitend via de bank uit aan de bewoners.

Een Bewonersinitiatief kun je via de Bewonersorganisatie OM&HWD aanvragen. Opzoomer Mee stort het geld op rekening van de bewonersorganisatie en deze betaalt het uit aan de bewoners. Op de aanvraag van het Bewonersinitiatief is de handtekening nodig van de Bewonersorganisatie OM&HWD. Zo weten zij voor wie er geld wordt gestort.

 

Contact

Heb je vragen of opmerkingen, wil je snel een handtekening of eens van gedachten wisselen? Mail naar bestuur[at]boomhwd[dot]nl We beantwoorden je vragen per mail en maken afspraken.

Houd één koe afstand!

Houd één koe afstand!

Kinderboerderij de Bokkesprong

Delfshaven Helpt! ~ 010 7470022

Delfshaven Helpt! ~ 010 7470022

Heb je hulp nodig of wil je helpen? Bel!

Huis van de Wijk De Put

Huis van de Wijk De Put

heerlijke maaltijden ~ leuke boeken, spelletjes & puzzels

Maak kennis met de online bibliotheek

Maak kennis met de online bibliotheek

Thuismail Rotterdam

Songfestival in de wijk

Songfestival in de wijk

uitgesteld naar ...

12

Theme picker