X

Bewonersorganisatie Oud Mathenesse & Het Witte Dorp

23 maart 2020

Huis van de Wijk De Put is gesloten en daardoor ook het Eetcafé. U kunt wel maaltijden bestellen.
Lees en hoor er meer over ...

 

18 maart 2020 - bericht via wijkconciërge Esther Buitenhuis

Delfshaven Helpt!
Buurtplekken, bewoners en ondernemers, wijkpartners en overheid in Delfshaven werken samen bij dit project voor buurthulp in Corona tijden.

Heb je hulp nodig of kun je hulp bieden, kijk ff op www.delfshavenhelpt.nl of via Facebook.

 

17 maart 2020 - bericht via wijkmanager Mieke de Leeuw
De aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, houden in dat de bijeenkomsten georganiseerd vanuit de Gemeente Rotterdam niet doorgaan. Het Wijknetwerk, het Wijkcomité OMWD en Buurt Bestuurt houden in ieder geval tot 31 maart 2020 geen bijeenkomsten. Huis van de Wijk De Put zal in deze periode de deuren gaan sluiten.

Voor andere maatregelen in Rotterdam, kun je terecht op de site van de Gemeente Rotterdam.

Je kunt hier doorklikken naar de website van de rijksoverheid.

 


Informatie over de wijk Oud Mathenesse & Het Witte Dorp

Vrijwilligers in de wijk zetten zich in samenwerking met verschillende (gemeentelijke) organisaties in om de wijk leefbaar, schoon, heel, veilig te houden. Door de jaren heen zijn de initiatieven in de Landenbuurt, de Schepenbuurt en Het Witte Dorp uitgegroeid tot een actieve netwerkorganisatie. Nieuwkomers vormen een nieuwe groep of sluiten zich aan bij een bestaande groep bewoners die activiteiten heeft met een thema of op basis van leeftijd of met een specifiek belang bij elkaar komen. Van dit wijknetwerk heeft de hele wijk profijt.

Organisatie

De stichting Bewonersorganisatie OM&HWD heeft een bestuur dat in 2020 bestaat uit verschillende adviseurs en mw. J.W. van Andel (voorzitter). Zij zetten zich als vrijwilliger in voor de wijkbewoners en hun belangen. De voorzitter van het bestuur draagt verantwoordelijkheid voor de financiën van de stichting.

Wijkkrant

De wijkkrant Nieuws uit het Verre Westen verschijnt 1x per twee maanden. Op de voorpagina van de wijkkrant staat de datum waarop de eerstvolgende verschijnt. Heb je kopij? De datum waarop je de kopij uiterlijk kunt aanleveren, staat erbij.

VvE-vergaderingen in de Bulgaarsestraat 4

VvE's kunnen als zij dat willen tegen een geringe vergoeding hun vergadering houden in de Wijkwinkel aan de Bulgaarsestraat 4. Incl. koffie/thee. Er is plaats voor 18 personen.

Opzoomer Mee en Bewonersinitiatief

Bewoners kunnen - met een (digitale) aanmeldkaart - geld aanvragen voor Opzoomer Mee-activiteiten of een Bewonersinitiatief. Dit kan via de Bewonersorganisatie OM&HWD. Opzoomer Mee stort het geld op rekening van de bewonersorganisatie en deze betaalt het uit aan de bewoners. Op de aanvraag van het Bewonersinitiatief is de handtekening nodig van de Bewonersorganisatie OM&HWD. Zo weten zij voor wie er geld wordt gestort.

 

Contact

Heb je vragen of opmerkingen, wil je snel een handtekening of eens van gedachten wisselen? Mail naar bestuur[at]boomhwd[dot]nl

We maken een afspraak op korte termijn en staan u en jou graag te woord!

Maak kennis met de online bibliotheek

Maak kennis met de online bibliotheek

Uitmail Rotterdam = tijdelijk Thuismail Rotterdam

12