X
Header

Bewonersorganisatie Oud Mathenesse & Het Witte Dorp

Vrijwilligers in de wijk zetten zich in samenwerking met verschillende (gemeentelijke) organisaties in om straten in de wijk leefbaar, schoon, heel, veilig te houden. In veel gevallen werken de vrijwilligers in de wijk in groepjes samen en hebben zij contact met andere bewoners in de straat of de buurt (Landenbuurt, Schepenbuurt, Het Witte Dorp). Door de jaren heen zijn de werkgroepen in de wijk uitgegroeid tot een actieve netwerkorganisatie. Nieuwkomers vormen een nieuwe groep of sluiten zich aan bij een bestaande groep bewoners die activiteiten heeft met een thema of op basis van leeftijd of met een specifiek belang bij elkaar komen. Samen vormen zij een wijknetwerk waar de hele wijk profijt van heeft.

 

Bestuur 

Een stichting heeft een bestuur. Ook de Bewonersorganisatie OM&HWD heeft een bestuur dat op dit moment (juni 2018) bestaat uit verschillende adviseurs en mw. J.W. van Andel (voorzitter). Zij zetten zich als vrijwilliger in voor de bewoners in de wijk. De voorzitter van het bestuur draagt verantwoordelijkheid voor de financiën van de stichting. De voorzitter en de adviseurs bezoeken bijeenkomsten waarbij zij informatie opdoen ter verbetering en verrijking van de wijk. De wijkkrant die 1x per twee maanden verschijnt, valt ook onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van het bestuur. Via de Bewonersorganisatie OM&HWD kunnen VvE's hun vergadering houden in de Wijkwinkel aan de Bulgaarsestraat 4.

 

Opzoomer Mee en Bewonersinitiatief

Bewoners kunnen - met een (digitaal) formulier geld aanvragen voor Opzoomer Mee-activiteiten of een Bewonersinitiatief. Opzoomer Mee stort het geld op rekening van de Bewonersorganisatie OM&HWD en deze betaalt het aan de bewoners uit. Bij het aanvragen van een Bewonersinitiatief is de handtekening nodig van de Bewonersorganisatie, J.W. van Andel.

 

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over het reilen en zeilen van de Bewonersorganisatie? Mail ze naar bestuur@boomhwd.nl

We staan u en jou graag te woord!

De Bewonersorganisatie OM&HWD is per mail altijd :-) bereikbaar. 

 

 

Aankomende activiteiten