• Editie 3 Het Verre Westen op 22 6 2017: Wijkwinkel ~ Bulgaarsestraat 4!

(Schepen)buurt bestuurt van start op woensdag 22 maart. In de maanden april en mei zetten Politie en Stadstoezicht ieder 200 uren extra in voor meer veiligheid in dit deel van de wijk. 

Begin dit jaar zijn bewoners uit de Schepenbuurt uitgenodigd kennis te komen maken met Buurt Bestuurt. Dertig bewoners reageerden op deze oproep. De helft daarvan heeft zitting genomen in het comité en zij zetten zich de komende weken intensief in voor (Schepen)Buurt Bestuurt. Samen met de deelgemeente Delfshaven, politie, stadstoezicht, een opbouwwerker van Delphi Opbouwwerk en een bestuurslid van de Bewonersorganisatie OM&HWD. Zij komen iedere maand bij elkaar om de voortgang te bespreken. De wijkagent en een medewerker van Stadstoezicht houden de Buurt Bestuurt-bewoners tussentijds middels sms’jes en/of  per e-mail op de hoogte van hun activiteiten of acties. De andere bewoners in de Schepenbuurt worden via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden. 

0-meting   De betrokken instanties hebben bij de start een klein onderzoek gedaan (een 0-meting) onder 50 bewoners om te horen hoe zij de veiligheid in de wijk ervaren. Aan het eind van het project wordt aan deze bewoners gevraagd hoe het met de veiligheid gesteld is na deze maanden. 


Op te lossen klachten   Tijdens de 1e bijeenkomst hebben de bewoners afgesproken dat de politie 100 uur extra inzet op woning- en autoinbraak en op verkeersoverlast*. Stadstoezicht zet 100 uur extra in om vuilnis rond containers, grof vuil dat niet juist wordt aangeboden, zwerfafval en hondenpoep aan te pakken. Om deze uren effectief in te kunnen zetten is het van belang dat bewoners melding maken of aangifte doen bij via 0900-8844. Het blijkt dat bewoners niet zo gemakkelijk problemen melden. Ook aan u vragen wij daarom dringend: ziet of hoort u iets waarvan u denkt dat deugt niet bel 0900-8844. 

Enthousiasme   De deelnemers zijn enthousiast en hopen in juni te kunnen concluderen dat met dit project de wijk inderdaad schoner en veiliger is geworden en dat de overlast is afgenomen.

Nieuwsgierig geworden?  Wanneer u iets wilt weten over (Schepen)Buurt Bestuurt of vragen heeft, kunt u terecht bij de Delphiopbouwwerkers in de wijkwinkel, Bulgaarsestraat 4 of belt u 4621133. Wilt u weten wat Buurt Bestuurt precies inhoudt kijkt u op www.buurtbestuurt.nl.

Na de Schepenbuurt komt, later dit jaar, Buurt Bestuurt ook in de rest van de wijk. 

* parkeeroverlast valt hier niet onder. Wethouder Baljeu heeft toegezegd rond de zomer betaald parkeren in te voeren in Oud Mathenesse & Het Witte Dorp.