Geen activiteiten
  • Editie 3 Het Verre Westen op 22 6 2017: Wijkwinkel ~ Bulgaarsestraat 4!

Geschiedenis van Oud-Mathenesse   Het ambacht Mathenesse werd al in 1276 genoemd. De ambachtsheer was dirk van Bokel, diens kleinzoon noemde hem Dirc van Mathenesse. Hij betrok in 1339 eenkasteel, waarvan de resten nog te zien zijn in Schiedam aan de Broersvest. In 1795 werd Mathenesse een gemeente, die echter in 1811 weer werd opgeheven. Mathenesse werd toen bij Schiedam gevoegd, vandaar dat een deel van Schiedam nog Nieuw-Mathenesse heet. De vertegenwoordige wijk Oud-Mathenesse werd pas in de jaren dertig van de twintigste eeuw gebouwd in de weilanden tussen Rotterdan en Schiedam. Vroeger werd de wijk ook wel "de Put" genoemd, omdat het gelegen is beneden aan de dijk van de Schiedamseweg Beneden. De wijk stond redelijk hoog in aanzien, omdat er veel onderwijzers, ambachtslieden en werknemers van scheepswerven woonden. In de wijk lag ook de Rijksseruminrichting, waar nieuwe serums werden getest op runderen en ander vee. Een wetenswaardigheidje is dat de directeur dr. J Poels niet alleen verstand had van de dierenwereld, maar er ook voor zorgde dat na jaren koningin Wilhelmina in verwachting raakte. Nu doet het hoofdgebouw dienst als bejaardenwoningen, Professor Poelsflat bij de Serumpark, en één van de bijgebouwen aan de Grieksestraat is een quarantaineverblijf van diergaarde Blijdorp.
 

Het Witte Dorp   In de dertiende eeuw behoorde dit gebied bij het ambacht Mathenesse. Tot de jaren twintig van de twintigste eeuw lag er tussen Rotterdam en Schiedam een polder. Het eerste stukje werd in 1922 bebouwd. De beroemdearchitect J.J.P. Oud, die zichzelf bewezen had in zijn werk voor de wijk Spangen, ontwierp een soort nooddorp, bedoeld om achterstandsgezinnen een gezonde leefomgeving te bieden. Een vergelijkbaar project was de Kiefhoek op Rotterdam-Zuid. In een symmetrisch stratenplan kwamen kleine, witte arbeiderswoninkjes. Het geheel kreeg al snel de naam het Witte Dorp. Tien jaar later werd het resterende weiland tussen Rotterdam enSchiedam volgebouwd met de wijk Oud Mathenesse.Het Witte Dorp was bedoeld als een tijdelijke voorziening, maar de wijk bleef staan. Toen de gemeente rond 1985 aankondigde dat de inmiddels sterk verouderde huisjes alsnog gesloopt zouden worden, ontstond er een storm van protest. De bewoners hechtten sterk aan het aparte, dorpse karakter van de wijk. Aangezien de woningen al omstreeks de oorlogsjaren hun uiterste houdbaarheidsdatum gepasseerd waren, was de sloop uiteindelijk niet meer tegen te houden. Wel werd er grotendeels tegemoet gekomen aan de protesten door het stratenplan intact te laten en wederom kleine, betaalbare, witte huisjes neer te zetten. Als eerbetoon aan architect Oud plaatste men in 1989 een fraaie replica van de directiekeet, à la De Stijl. De originele keet was in de hongerwinter gesloopt om dienst te doen als brandhout.   

bron: wikipedia