Geen activiteiten
  • Editie 3 Het Verre Westen op 22 6 2017: Wijkwinkel ~ Bulgaarsestraat 4!
Werkgroep Het Witte Dorp zet zich in voor de verbetering van de leefbaarheid en het vergroten van de sociale cohesie in Het Witte Dorp. De werkgroepleden komen geregeld bij elkaar om zaken die in Het Witte Dorp spelen met elkaar door te spreken. Desgewenst besluit de werkgroep tot actie over te gaan. Bij de uitvoering van de activiteiten ondersteund door een groot aantal bewoners. De werkgroep zette zich o.a. in voor de verbetering van het Damloperplein. Voorts onderhoudt de werkgroep contacten met de woningcorporatie. Ook hebben zij een oude traditie weer in leven geroepen; de Koninginnedagviering op het Damloperplein, een gezellige dag voor jong en oud.