Geen activiteiten
  • Editie 3 Het Verre Westen op 22 6 2017: Wijkwinkel ~ Bulgaarsestraat 4!
Het Hartediefje  

Een beschermde speelplek voor kinderen tot 10 jaar die er onder toezicht van een volwassene gebruik van kunnen maken. In samenwerking met de eigenaar, het WBR, de Bewonersorganisatie OM&HWD zijn er spelregels en openingstijden vastgesteld rondt het gebruik van Hartediefje. Toegang kunt u krijgen d.m.v. borgsleutel die te verkrijgen is bij de Bewonersorganisatie. Hartediefje is te vinden in de Engelsestraat naast nr. 114. Contactpersoon: Jacomina van Andel. Bereikbaar via bestuur@boomhwd.nl