No events to display.
  • Editie 3 Het Verre Westen op 22 6 2017: Wijkwinkel ~ Bulgaarsestraat 4!

Werkgroep 55  De werkgroep zette zich de afgelopen 20 jaar in voor het verbeteren van de leefomstandigheden en de 55+ ers in onze wijk. De werkgroep vergaderde maandelijks. Op deze vergaderingen werden "alle"zaken in de wijk die voor ouderen in de wijk van belang zijn besproken. Op de vergaderingen zelf gingen de werkgroepleden dieper in op de agendapunten. De werkgroep woonde relevante bijeenkomsten ( op deel- en gemeentelijk niveau) bij. De werkgroep onderhield ook contacten met een stedelijk overkoepelende ouderenorganisatie. Werkgroep 55+ organiseerde een aantal activiteiten per jaar o.a.
• ouderenmiddagen (uitganspunt is gezellig en ontspannende middag bieden),
• themamiddagen (er wordt door een gastspreker onderwerpen besproken die ouderen aangaan),
• ontmoetings/spelletjes middag (tijd voor gezellig praatje maken, bakkie doen),
• excursies (uitstapjes naar organisaties die zich inzetten voor het welzijn van ouderen
• bustochten (jaarlijks een geheel verzorgde busreis). 

De bewonersorganisatie zoekt een actieve bewoner die deze groep kan begeleiden. Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Jacomina van Andel via bestuur@boomhwd.nl