No events to display.
  • Editie 3 Het Verre Westen op 22 6 2017: Wijkwinkel ~ Bulgaarsestraat 4!
Tippers Het Tippersoverleg is een zes wekelijkse bijeenkomst van ca 12 bewoners, gemeentelijke dienstenom doorgegeven klachten, die betrekking hebben met schoon en heel, te bespreken. Het doel is om bewoners te activeren/motiveren om hun woonomgeving schoon en heel te houden d.m.v. deelname aan verschillenden overleggen. De werkzaamheden bestaan uit o.a. de uitnodigingen versturen, notuleren, verslaglegging, klachten registreren en naar instantie mailen die met de betreffende klacht te maken heeft bijv. Roteb, Wijkkantoor en Politie. 1x Per jaar wordt er een excursie georganiseerd naar een instantie die te maken heeft met de woonomgeving.