No events to display.
  • Editie 3 Het Verre Westen op 22 6 2017: Wijkwinkel ~ Bulgaarsestraat 4!

Een stichting heeft een bestuur. Ook de Bewonersorganisatie Oud Mathenesse & Het Witte Dorp heeft een bestuur dat op dit moment ( 23 januari 2015) bestaat uit mw. J.W. van Andel en twee adviseurs. Zij zijn betrokken en zetten zich - zonder betaling - actief en met veel enthousiasme in voor de bewoners in de wijk. Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiën van de stichting. Zij bezoeken vergaderingen van de Gebiedscommissies en andere bijeenkomsten waarbij zij informatie opdoen ter verbetering en verrijking van de wijk. De wijkkrant die 1x per 2 maanden verschijnt, valt ook onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Bewoners kunnen OpZoomer Meegeld aanvragen met een formulier via de Bewonersorganisatie.

Heb je vragen over het beleid van de stichting of opmerkingen over het reilen en zeilen? Mail ze naar bestuur@boomhwd.nl

We staan u en jou met plezier te woord!