• Editie 3 Het Verre Westen op 22 6 2017: Wijkwinkel ~ Bulgaarsestraat 4!